BİTKİLERİNİZ İÇİN MAKSİMUM YEŞİLLİK

En kötü toprak koşullarınızda bile, üretiminizi planlamanıza, hazırlamanıza ve ürünlerinizi yetiştirmenize yardımcı olacak ürün ve bilgiler...

Garanti Edilen İçerikW/W

Toplam Azot (N)

(%)15

Üre Azotu

(%)15

Suda Çözünür Bor (B)

(%)0,5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

(%)5

Toprak özellikleri ve bitkinin ihtiyacı göz önüne alınarak; yaprak uygulamalarında 100 Lt suya 300 – 400 cc, tarla bitkilerinde dekara 100 – 200 cc, damla veya yağmurlama sulamalarında ise dekara 1 – 2 Lt dozunda MGS NITROZINC uygulanmalıdır.
Meyve, sebze ve hububatlarda vejetasyon dönemi boyunca kullanılmalıdır.

 

DEPOLAMA DURUMU: Kapalı ambalajında ve +5 / +35 °C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Depolama sırasında güneş ışığına maruz bırakılmamalır.

 

GARANTİ KAPSAMI: Bu ürünün etiketteki ürün tanımlarına uygunluğunu ve belirtilen analizlerini garanti eder. Alıcı ve kullanıcılar bu ürünlerin uygun olmayan koşullarda taşınması, depolanması ve kullanımından doğabilecek tüm risk ve yükümlülükleri peşinen kabul eder.

 

UYARI:

  • Toprak ve/veya Yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
  • Kullanım sırasında koruyucu maske, eldiven ve giysi kullanılmalıdır.
  • Göz ve deriye temas ettirmekten kaçınılmalıdır.
  • Çocuklardan uzak tutulmalıdır.
  • Asla uygun doz oranlarını aşmayınız! Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
  • Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

Sağlıklı Nesiller, İyi ve Dengeli Beslenmiş Bitkilerle Yetişir...

Dengeli beslenerek yetiştirilmiş ürünlerle, sağlıklı ve güçlü bir nesil için kullanacağımız ürün NITROZINC'dir...

nitrozinc-foto001

Ekolojik, Etkili ve Ekonomik Çözümler...