BİTKİLERİNİZ İÇİN MAKSİMUM YEŞİLLİK

En kötü toprak koşullarınızda bile, üretiminizi planlamanıza, hazırlamanıza ve ürünlerinizi yetiştirmenize yardımcı olacak ürün ve bilgiler...

"Bitki ve Meyve Büyüten Azot Çözeltisi"

            Özellikle bitkilerin vegetatif gelişim dönemlerinde bitkinin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Bitkinin hem enine hem de boyuna gelişimini sağlar. NITROZINC bitkinin farklı dönemlerdeki azot ihtiyacına cevap verecek şekilde, farklı formlarda azot içeren bir formülasyon ile üretilmektedir. Dolayısıyla bitkinin acil azota ihtiyacı olduğu dönemlerde bitkiye hemen geçen azot formu devreye girerken, rutin ihtiyacın karşılamak içinse bitkiye yavaş yavaş geçen azot formu devreye girmektedir. Yaprağı yenen bitkiler (marul, maydanoz vs.) için en etkili besin kaynağıdır. İçeriği toplam % 15 Azot, % 5 Çinko ve % 0,5 Bor içeren sıvı yaprak gübresidir. Damlamadan da kullandırılabilir. En belirgin özelliği düşük biüreli olmasıdır. pH değerinin düşük olması da kullanılan gübrenin etkinliğini arttırmaktadır. Tüm ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

            NITROZINC meyve ağaçlarında bitkinin uyandığı ilkbahar döneminde sürgün gelişimi için, stres dönemlerinin ardından bitkinin toparlanmasına yardım etmek için, hasat dönemine kadar ise meyveyi büyütmek amacıyla kullanılabilir.

            Seralarda fide şaşırtma döneminde bitkilerin sürgün ve gövde gelişimini sağlamak için, stres dönemlerinin ardından bitkinin toparlanmasına yardım etmek için, hasat dönemine kadar ise meyveyi büyütmek amacıyla kullanılabilir.

Yaprağı yenen marul, maydanoz, nane, ıspanak gibi bitkiler için en etkili besin kaynağıdır.

Patates, havuç, turpgiller gibi yumrulu bitkilerde ise filizlenme döneminde vejetatif gelişme için, hasat dönemine yakın dönemlerde ise yumru gelişimi için kullanılabilir.

            Tahıllarda ve buğdaygil yem bitkilerinde çimlenme sonrasından başlayarak kardeşlenme döneminin sonuna kadar kullanılabilir. Sürgün gelişimi ve güçlü sap oluşumu sağlar. Bitkinin yatmaya karşı dayanıklılığını arttırır. Dolgun dane oluşumu sağlar.

Azot’ un bitki büyümesine etkisi sadece proteinlerin ve nükleik asitlerin yapısında yer alması ile sınırlı değildir. Azot ayrıca bazı bitki büyüme hormonlarının yapısında yer alarak da bitki büyümesini etkilemektedir. Bitki büyümesini sağlayan hormonlar sitokinin ve indolasetik asittir. Dolayısıyla bitki yeterince N la beslenemezse hormon yapamayacağı için yeterince büyüyemez. Sitokinin bitkinin kökünde indolosetik asit ise sürgün uçlarında sentezlenir. Buna göre N eksikliğinde bitkideki bütün metabolik süreçler aksar. Bunun sonucunda da protein sentezi dolayısıyla enzim komplekslerinin oluşması ve sonuçta da bitkideki tüm büyüme durur. Azotça yetersiz beslenen bitkilerin büyümeleri sınırlı kalır, yani cılız olurlar ve donmuş gibi görünürler. Yaprakların rengi açık sarı veya açık yeşil olabilir bazen kırmızımsı renk tonları da görülebilir. Azot eksikliğinde pamukta yaşlı yapraklarda kırmızılaşma görülür. Renk değişimi yaşlı yapraklarda başlar ve bu yapraklar vaktinden önce dökülürler. Tahıllarda N eksikliğinde belirtileri kardeşlenme evresinde başlar. Bitkilerin rengi soluk yeşil olur ve kardeşlenme sınırlı kalır. Bu nedenle tarla da bitkiler seyrek görünürler yani iyi bir örtü oluşturamazlar. Bitkilerin sapı çok ince görünür ve generatif evre vaktinden önce başlar. Başak çok küçük kalır, daneler tam olarak oluşamazlar çoğu zamanda tanelerin içi boş kalır.

Özellikleri:

 • NITROZINC bitkinin azot ihtiyacını karşılayan ideal bir sıvı gübredir
 • En belirgin özelliği düşük biüreli olmasıdır
 • Hem yaprak hem de topraktan uygulanabilen NITROZINC toprağa ve bitkiye zararlı hiçbir madde içermez
 • Yüksek Azot içeriği ile yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder
 • Asit özelliği (pH=5,2) nedeniyle alkali sularda gübrelerin etkinliğini arttırır
 • İçerdiği buharlaşmayı önleyen ajanlarla uzun süre sıvı fazda kalır
 • Suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ayrıca yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur
 • Tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılabilir
 • Yeşil aksamın hızlı gelişmesini sağlar
 • Bitkilerde güçlü bir gövde yapısı meydana getirir
 • Bitki tarafından hemen alınarak proteinlerin oluşmasında görev alır
 • Meyve büyüklüğü, kalitesi ve raf ömrünü arttırır
 • Düşük sıcaklıklarda bile alınabilir formülasyondadır
 • Stres koşulları altında bitkide hormonal dengeyi sağlar
 • Birlikte verildiği besin maddelerinin etkinliğini arttırır
Uygulama Zamanı ve Dozu

"Güçlü Bitki, Yüksek Verim, Yüksek Kalite"

Sağlıklı Nesiller, İyi ve Dengeli Beslenmiş Bitkilerle Yetişir...

Dengeli beslenerek yetiştirilmiş ürünlerle, sağlıklı ve güçlü bir nesil için kullanacağımız ürün NITROZINC'dir...

nitrozinc-foto001

Ekolojik, Etkili ve Ekonomik Çözümler...