Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

     Ekolojik kayg?lar? minimuma indirmek, do?al kaynaklardan elde edilerek optimize edilen, Trkiye topraklar?na, iklimine ve yeti?tirilen bitki desenlerine uygun gbreleri reticilerimize sunmak, verim ve kaliteyi daha az girdi ile maksimum seviyeye ?karmak, retimde verimlili?in devam?n? sa?lamak ve evreye duyarl? yntemleri kullanarak daha da artt?rmak amac?yla, sahip oldu?umuz bilgi ve teknoloji ile reticilerin hep yanlar?nda olmak, bilgimizi bilimsel al??malarla desteklemek, reticilere ekolojik, kolay, etkili ve ekonomik zmler sunmak, bu zmleri tecrbeli teknik kadromuzun bilgi bankas?n? besleyen, alan?nda uzman akademik kadromuzla retmek, kendisine ve evreye sayg?l?, grevinin gerektirdi?i tm sorumluluklar? en iyi ?ekilde yerine getiren ve ekip ruhuna dayal? uyum ile al??an personelimizi periyodik e?itimlerle daha da geli?tirmek ve alan?m?zda rekabet gc en yksek firma olmakt?r.