Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

POTASMAG

  EC FERTILIZER

            POTASMAG, meyvelerin aromas?, tatland?r?lmas?, raf mrnn uzat?lmas? ve bytlmesi gibi verim ve kalite kriterleri esas al?narak retilen bir rndr. Bitkilerin Potasyum ve Magnezyum ihtiyalar?n?n kar??lanmas? amac?yla da kullan?lmaktad?r. POTASMAG bile?imindeki Potasyum ve Magnezyum bitkilerde osmotik bas?nc? ve su btesini dengelemektedir. Bu nedenle bitkilerin susuzlu?a ve kurakl??a kar?? dayan?kl?l???n? artt?r?r.  Yazlar? kurak geen blgelerde grlen meyve atlamalar?n? nler (Nar, Turungil, zm, Domates vb.).

            POTASMAG meyve a?alar?nda a??r? so?uk ve a??r? s?cak gibi stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin,  yaz kuraklar?nda meyvelerin atlamas?n? nlemek iin ve meyve tutumundan hasada kadar ise verim ve kaliteyi artt?rmak amac?yla kullan?labilir.

            Seralarda a??r? so?uk ve a??r? s?cak gibi stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, yaz kuraklar?nda meyvelerin atlamas?n? nlemek iin ve meyve tutumundan hasada kadar ise verim ve kaliteyi artt?rmak amac?yla kullan?labilir.

            Yapra?? yenen marul, maydanoz, nane, ?spanak gibi bitkilerde a??r? so?uk ve a??r? s?cak gibi stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin kullan?labilir.

            Patates, havu, turpgiller gibi yumrulu bitkilerde ise a??r? so?uk ve a??r? s?cak gibi stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, yumrularda verim ve kaliteyi artt?rmak iin, ii dolu, hastal?k ve zararl?lara dayan?kl?, hasat sonras? ta??maya ve depolamaya dayan?kl? yumrular yeti?tirebilmek iin hasada kadar kullan?labilir.

            Tah?llarda karde?lenmeden sonra kullan?labilir. Ba?aklardaki dane ktlesini dolay?s?yla verimi artt?r?r.


 • POTASMAG, Potasyum ve Magnezyum içeren sıvı NK gübresidir
 • Bitkiye zararlı olabilecek maddeleri içermez
 • POTASMAG, biyolojik memranlardan kolayca geçebilmektedir
 • POTASMAG, içeriğindeki Potasyum ve Magnezyum soğuk havalarda bile kolayca alınabilecek formülasyondadır
 • Potasyum bitkide çok sayıda enzimi aktifleştirir. Potasyumun bitkideki önemli fonksiyonlarının başında osmotik etkileri gelmektedir. Buna göre potasyum bitkinin su bütçesi ve bitkideki madde taşınması bakımından önem taşımaktadır ve bu önemli görevi POTASMAG üstlenmektedir.
 • Potasyum ile yetersiz beslenen bitkilerde mantari hastalıklara yakalanma riski artar, zararlı böceklerde potasyum eksikliğinde bitkiye daha çok zarar verirler potasyum ile iyi beslenen bitkilerde hücre duvarları daha sağlam oluştuğundan mantar liflerinin hücre duvarını aşarak stoplazmaya ulaşması güçleşir.
 • Potasyum bitkilerin 0 (sıfır) derecenin altındaki sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasını sağlar. Bu durum özellikle kışları çok sert geçen bölgeler için önem taşır.
 • POTASMAG özellikle buğdaygil bitkilerinin 1000 dane ağırlığını arttırır. Bu durum verim artışı ile doğru orantılıdır.
 • Şekerli ve bol sulu rezerv organları oluşturan bitkiler; meyveler, domates, şeker pancarı ve patates rezerv organlarını oluştururken de potasyuma fazlaca ihtiyaç duyarlar.
 • Özellikle fazla potasyum bitkinin Magnezyum alımını ve bitkideki taşınmasını engellemektedir. Bu nedenle PotasMg ürününde potasyum magnezyum oranı bitkilerin istediği oranda ve birbirinin alımını engellemeden ziyade alımını arttırıcı bir dengededir.
 • Magnezyum yeşil bitkilerde yiyecek üretim yeri olan klorofilin anahtar unsurudur. Magnezyum eksikliği her zaman görsel olarak saptanamayabilir fakat mahsul verimini önemli ölçüde düşürür.
 • POTASMAG, potasyum-magnezyum eksikliği problemini etkin bir bicimde çözümlemek için geliştirilmiş özel bir üründür. POTASMAG yapraklara uygulandığı için doğrudan mahsule geçer. Yıkanma diğer bitki besin elementlerinin rekabeti topraktaki reaksiyonlar gibi POTASYUM-MAGNEZYUM’un alınabilirliğini kısıtlayan problemler söz konusu olmaz. POTASMAG yaprak sipreyi olarak uygulandığında potasyum-magnezyumun ihtiyaç duyulduğu yer olan yaprak dokusu tarafından anında alınır. Bu nedenlerle POTASMAG potasyum-magnezyum eksikliği problemini süratle ve etkin bir biçimde düzeltilmesini mümkün kılar.
 • POTASMAG, azotla birleştirilmiş olan ve çok kolaylıkla absorbe edilebilir bir formdaki potasyum-magnezyum içeren özel olarak geliştirilmiş bir yaprak gübresidir. %12 oranında potasyum, yaklaşık %1,5 oranında magnezyuma ek olarak bünyesinde bulunduğu %3 oranındaki azot POTASMAG’ın süper aktivite· göstermesinde önemli rol oynayan faktörlerdendir. Söz konusu azot, magnezyumu doğrudan bitki tarafından alınmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda bitkinin AZOT ihtiyacının bir kısmının karşılanmasında ekstra ikramiyedir.
 • Bitkide meyve kalitesini, verimi, albeniyi arttırır
 • Meyvelerin hasat sonrası dayanıklılığını arttırır ve depolama ömrünü uzatır
 • Hem yapraktan hem de topraktan uygulanabilir
 • Tüm ilaçlarla karıştırılarak uygulanabilir
 • POTASMAG, HERHANGİ BİR YAPRAK GÜBRESİ DEĞİLDİR...

* En doğru ve en ekonomik kullanımı, MGS Tarım Kimya uzmanına danışarak öğrenebilirsiniz.

tablo-potasmg

                                                                                               Meyve İrileştirici,

                                                                                                            Kalite Arttırıcı,

                                                                                                                       Soğuktan Koruyucu

                                                                                                                                          Potasyum Çözeltisi

Ambalaj Çeşitleri

ambalajPlastik Bidon - Şişe / 1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

potasmg-uygulama