Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character
Hata
 • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:609. Error 9: Invalid character

PHOSZINC

      EC FERTILIZER

            Trkiyede yap?lan tar?msal retimde en byk sorunlardan birisi iek dkm, meyve dkm, olu?an k?s?r iekler k?sacas? dllenmedir. Bu sorunun zm ise do?ru zamanda, do?ru oranlarda, do?ru besin elementlerinin verilmesidir. PHOSZINC  bitkilerdeki dllenme sorunlar?n?n tamam?n? kusursuz zecek ?ekilde formle edilmi?tir. Bile?imindeki Fosfor, inko, Bor bile?ikleri birbirlerine antagonistik etki yapmamaktad?r ve her trl stres ko?ulunda bile bitki taraf?ndan kolayca al?nabilmektedir. o?unlukla ieklenme dnemlerinde kulland?r?lan bu rn yap?lan tm denemelerde % 100 sonu vermi?tir. Buradaki fosfor hem fosfit hem de poly fosfat formunda olup stomadan rahata girebilecek formdad?r. pH de?erinin ok d?k olmas? alkali sularda bile ok iyi sonu al?nmas?n? sa?lamaktad?r ve ekstradan pH d?rc kullan?m?n? ortadan kald?rmaktad?r.

            PHOSZINC zellikle bitkilerin kklenme ve dllenme dnemlerinde ekimden hasada kadar bitkinin Fosfor, inko, Bor ihtiyac?n? kar??lamak iin kullan?l?r. Bitkilerde k?lcal kklerin fazla olmas?n? ve optimum kk geli?imini sa?lar, ayr?ca tm bitkilerde iek ve meyve dklmesini-k?s?rl??? nler. PHOSZINCin ieri?indeki Fosfor so?uk havalarda bile kolayca al?nabilecek formlasyondad?r.

            PHOSZINC meyve a?alar?nda bitkinin uyand??? ilkbahar dneminde k?lcal kk geli?imini artt?rmak iin, stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, ieklenme dneminde ise meyve tutumunu artt?rmak amac?yla kullan?labilir.

            Seralarda fide ?a??rtma dneminde bitkilerin adaptasyonunu artt?rmak ve kk geli?imi sa?lamak iin, stres dnemlerinin ard?ndan bitkinin toparlanmas?na yard?m etmek iin, ieklenmeden nce ve sonra ise meyveyi bytmek amac?yla kullan?labilir.

            Yapra?? yenen marul, maydanoz, nane, ?spanak gibi bitkiler iin imlenmenin hemen ard?ndan kk geli?imi iin kullan?labilir.

            Patates, havu, turpgiller gibi yumrulu bitkilerde ise imlenmenin hemen ard?ndan ve ieklenmeden nce ve sonra kullan?labilir.

            Tah?llarda imlenme sonras?nda kk geli?imi iin ve karde?lenmeden nce ve sonra kullan?labilir. Ba?aklardaki dane say?s?n? dolay?s?yla verimi artt?r?r.


 • PHOSZINC, bitkinin Fosfor, Çinko ve Bor ihtiyacını optimum oranlarda karşılayan, ideal bir sıvı gübredir
 • Şelatlıdır (EDTA) bitkiler tarafından kolayca alınır
 • Klor, Sodyum, ve bitkiye zararlı olabilecek maddeleri içermez
 • PHOSZINC’in içeriğindeki çinko bitki dokusuna nufuz eder, içeriğindeki azot bileşikleri ise bitkilerin absorbsiyon verimini arttıran diğer bir unsurdur.
 • PHOSZINC, bitki dokusu tarafından absorbsiyonu sırasında bitkilerdeki mevcut besin maddeleri ile reaksiyona girmez.
 • PHOSZINC, doğrudan bitki dokusuna girebilecek şekilde özel olarak formüle edilmiştir. Benzerlerinden çok süratlidir. PHOSZINC‘in yapraktan alınması ile içeriğindeki çinko süratle aktif hale geçer.
 • PHOSZINC özellikle yapraktan uygulama için geliştirilmiş bir ürün olmasına rağmen sulama ile de verilebilir. PHOSZINC bitki gelişimini başlatmada ideal gübredir. Kök gelişimini arttırır, sürgün ve yaprak gelişimini arttırır. Çiçek ve meyve artışı sağlar. PHOSZINC bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırır. Üründe homojen gelişme sağlar. Pestisitlerin birçoğu ile birlikte yapraktan uygulanabilir. Pestisitlerin su ile karışımlarında tampon çözelti işlevini yapar ve pestisitlerin etkinlik süresini arttırır.
 • PHOSZINC, Poly fosfat formülündeki suda tamamen çözünen bir fosfor içermektedir. Bununla beraber fosfit formu zaten stoma girişi için en uygun formdur. Bu formülasyon ile bitkiler tarafından çok kolay alınır ve bitki beslenmesi için önemli bir fosfor kaynağıdır.
 • PHOSZINC, bitki besleme yanında bazı bitki hastalıklarında da (ör: sakızlanma) etkilidir.
 • PHOSZINC, asit özelliği (pH=2,5) nedeniyle alkali sularda gübrelerin etkinliğini arttırır.
 • Sulama sistemindeki kireçlenmeyi, dolayısıyla tıkanmayı engeller.

* En doğru ve en ekonomik kullanımı, MGS Tarım Kimya uzmanına danışarak öğrenebilirsiniz.

phoszinc-uygulama

“Döllenmeyi, Çiçeklenmeyi Teşvik Eden Çözelti”

“Çiçek ve Meyve Dökümüne SON…”

Ambalaj Çeşitleri

ambalajPlastik Bidon - Şişe / 1 lt. - 5 lt. - 20 lt.

tablo-phoszinc